top of page

Programy i usługi

Nasz program wykorzystuje media, interaktywne zajęcia warsztatowe i coroczne konkursy, aby zaangażować młodych ludzi w rozmowę na temat niebezpieczeństw związanych z przemocą na randkach i wagi utrzymywania zdrowych relacji randkowych. Zapewnienie uczniom dostępnych narzędzi i zasobów potrzebnych do zapobiegania przemocy na randkach może znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo, że będą w związku z przemocą i zapobiec ciągłemu cyklowi nadużyć w wieku dorosłym.

Warsztaty

Szkolenie

Analiza mediów

Rada ds. Młodzieży

Grupy wsparcia

Wolontariusz

bottom of page